قدرت عزت نفس

تومان49,000 تومان0

عزت نفس پایین معمولاً از دوران کودکی توسط خانواده، محیط، معلمان و جامعه در ما شکل می گیرد و همین احساس تا دوران بزرگسالی همراه ما خواهد بود.

عزت نفس پایین در دوران بزرگسالی باعث ایجاد استرس‌های بیهوده، افسردگی، روابط عاشقانه منفی و سرخوردگی در روابط، عدم قدرت نه گفتن و نه شنیدن و زمینه‌ساز خیلی از اعتیادها می‌شود.

قدرت عزت نفس

تومان49,000 تومان0