اولین قدم در رسیدن به خواسته ها

اولین قدم در رسیدن به خواسته ها

یکی از اولین کتاب هایی که در زمینه موفقیت و رسیدن به خواسته ‌ها مطالعه کردم کتاب قانون جذب از مایکل لوسیر بود. در این کتاب آن طور نوشته شده بود که برای رسیدن به موفقیت در زندگی باید تصور کنید، تخیل کنید، عبارات تاکیدی بگویید و …

من هم با همین متد ماه ها و ماه ها تصور و تخیل می کردم و دفترچه ای از عبارات تاکیدی روزانه تهیه کرده بودم و مدام در حال تکرار، من…. دارم، من….. هستم، بودم و آنقدر خوشحال از این که خواسته های من به من داده خواهد شد هرروز همین متد های قانون جذب را تکرار و تکرار می کردم.

بعد از گذشت چند ماه متوجه شدم آن ماشین، آن خانه یا آن درآمد عالی وارد زندگی من نشد که نشد. بعد از گذشت چند سال از خواندن آن کتاب متوجه شدم که قدم اول برای رسیدن به خواسته ها را من انجام نداده بودم و آن قدم، باور بود.

در این مقاله در مورد باور یا ایمان داشتن به تجلی خواسته ها صحبت خواهیم کرد.

یکی از مهم ترین نکاتی که بسیاری از کتاب های موفقیت و اساتید فعال در حوزه موفقیت در دستیابی به خواسته ها نمی گویند آن هم باور داشتن در رسیدن به خواسته ها ست.

یعنی قبل از انجام هرکاری چه فیزیکی یا متافیزیکی ابتدا باید ایمان کامل داشته باشد که به خواسته هایتان خواهید رسید.

باید باور کنید که به آن دست خواهید یافت و به نوعی باید از خودتان توقع و انتظار آن دستاورد و خواسته را داشته باشید.

ساده تر بگویم: اگر شما خواسته ای دارید و روزانه در حال فکر کردن به آن هستید و یا عبارات تاکیدی و تخیل و تجسم آن را انجام می‌دهید اما (یا در ته دلتان) می گویید، من که می دونم هیچ وقت به این خواسته نمی رسم یا عباراتی همچون ای بابا من کجا و اون (خواسته) کجا… و عباراتی که به نوعی حاکی از عدم باور و عدم اطمینان از رسیدن به خواسته ها ست را دارید، مطمئن باشید هرچه تلاش می کنید بی فایده است.

یعنی تا زمانی که از خودتان انتظار نداشته باشید که می توانید به آن خواسته دست پیدا کنید از ورود آن به زندگیتان خبری نیست.

خب از کجا بفهمیم که در مسیر رسیدن به اهداف هستیم؟

زمانی که شما باور کنید به رویا هایتان می رسید، یا آن انتظار را در خودتان ایجاد کرده باشید و توقع کامل از خودتان داشته باشید برای رسیدن به آن خواسته، مطمئنا نتیجه این افکار داشتن احساس خوب و آرامش است.

پس هر زمان در مسیر رسیدن به خواسته ها یتان احساس آرامش و شادمانی فراوان داشتید، بدانید که اولین قدم را درست برداشته اید و بعد به سراغ قدم های بعدی تخیل، تصور، عبارات تاکیدی و …. بروید.

سوال دومتان شاید این باشد که:

چگونه می توانیم باور رسیدن به خواسته هایمان را در خودمان تقویت کنیم؟

خداوند در سوره حجر آیه 29 اینگونه فرموده ” نَفَختُ فیهِ مِن رُوحِی “ از روح خودم در آن دمیدم.

خداوند به صراحت فرمود که من از روح خودم در انسان دمیدم یعنی روح ما هم قدرت خلق کنندگی دارد و خداوند در قرآن بارها از عبارت بهترین خلق کنندگان استفاده کرده است.

این یعنی علاوه بر خداوند موجودات دیگری هم قدرت خلق کنندگی دارند. پس با این باور قوی که ما هم قدرت خلق کردن را داریم می توان این باور را در خود تقویت کرد که من می توانم خلق کنم هر آنچه می خواهم.

بوسیله افکار، اراده و روح می توان خالق شد و خلق کرد تمام خواسته ها را

پس برای رسیدن اهداف و خواسته ها اولین قدم این است که:

با تمام وجود ایمان داشته باشید که شما می توانید به آن خواسته و هدف برسید، و نتیجه این ایمان و باور داشتن احساس خوب و آرامش است.

پس اگر به خواسته هایتان فکر می کنید اما احساستان خوب نیست، نا امید هستید، احساس حسادت، ترس و … دارید بدانید که قدم اول راه را هنوز برنداشته اید و در ادامه با این باور که من خالق هستم من می توانم خلق کنم تمام خواسته هایم را به واسطه آن روحی که از خداوند در من دمیده شده است این باور را در خود تقویت کنید و با قدم های محکم در مسیر اهدافتان تلاش کنید.

در مقالات بعدی در مورد گام های بعدی برای رسیدن به خواسته ها خواهیم نوشت.
با آرزوی موفقیت
محمود قیومی

دیدگاهتان را بنویسید